skip to Main Content

Virksomhedsejeren – med tvivlen som fast partner

Udfordring

Skal, skal ikke? Fokus på kerneydelser eller? Forsætte som selvstændig? Drænet for energi. Usikkerhed. Denne case fortæller om, når tvivlen bliver virksomheds- ejerens daglige sparringspartner, og hvordan der bliver skabt orden i kaos.

Proces

Genskabe retning og ændre tvivlen til fokusering. Finde de værdier frem igen hos virksomhedsejeren, som er grundlaget for at være selvstændig. Og ikke mindst skabe overblik og prioritering af indsatsen.

Effekt

Indsatsen skaber det nødvendige overblik, som er grundlaget for at drive virksomheden sundt og effektivt. Tvivlen bliver omsat til en velovervejet beslutning om at fortsætte virksomheden med prioriterede indsatsområder. Casepersonen har engagement og sammenhæng mellem sin personlighed og funktion som virksomhedsejer.

Læs hele casen her, og få indblik i løsningerne

Back To Top