Erhvervscoaching

Der kan være mange grunde til at opsøge en professionel erhvervscoach. Det kan være en helt konkret arbejdsopgave, du har svært ved at løse, en forandring i arbejdslivet, der føles uoverskuelig, relationer til kollegaer eller samarbejdspartnere eller følelsen af at have mistet overblikket og/eller motivationen.

Måske oplever du ikke at have tid og mod til at kaste sig over opgaver, du virkelig brænder for. Måske føler du dig fuld af tvivl, der gør dig ude af stand til at træffe vigtige beslutninger. Mange gange er den udfordring, der får dig til at opsøge en erhvervscoach bare en indgang til en større udvikling.

Modstand og tvivl forhindrer os i at yde vores bedste. Her kan ekstern hjælp være guld værd. Som din professionelle erhvervscoach er mit vigtigste ærinde at hjælpe dig op i helikopteren, ned i frøperspektiv og ud i vidvinkel.  Ved at spejle din udfordring hjælper jeg dig ind bag problemet, så du bliver i stand til at perspektivere, se et mønster og få øje på kernen. Først da kan du gå i gang med at skabe en bæredygtig og blivende forandring i dit (arbejds)liv.

Eksempel: Ro og fokus

En kvindelig leder kontaktede mig for at få hjælp til at skabe ro og fokus i arbejdet. Hun delte kontor med sine ansatte og blev konstant forstyrret af at skulle besvare deres spørgsmål og løse en masse opgaver for dem i løbet af dagen.

Hun så ingen anden mulighed en at flytte kontor og søgte hjælp til, hvordan hun konkret skulle håndtere at være to steder på en gang – både flytte sig til det nye kontor og i perioder være på kontoret med medarbejderne og samtidig signalere, at hun stadig var der for sine ansatte.

I coachingen med mig ønskede hun at finde ro til at omstille sig til den nye situation og til at kommunikere sin beslutning om at flytte kontor, klart og konstruktivt til sine medarbejdere.

I samtalerne hjalp jeg hende til at se udfordringen fra flere perspektiver, og hun fandt ud af, at det at flytte sig fra storrumskontoret med medarbejderne slet ikke var løsningen. Pludselig så hun, at det at flytte kontor ville være at flygte fra problemet. Hun ville fortsat blive forstyrret, for medarbejderne ville stadig henvende sig. Flytningen ville ikke løse det egentlige problem: at medarbejderne havde brug for at rådføre sig med hende om en masse opgaver, stort som småt, også alle de opgaver de selv havde mandat til at løse.

I coachingen fandt den kvindelige leder ud af, at løsningen var, at hun selv ændrede adfærd. I stedet for at flytte sig, måtte hun blive på kontoret med dem, men overlade mere ansvar til sine medarbejdere og være tydelig omkring det, og at hun også selv havde opgaver, hun var nødt til at arbejde fordybet med. Ved at kommunikere og vise dem, at hun havde tillid til, at de selv fandt svar og løsninger, gav hun både medarbejderne og sig selv ro til at fordybe sig uforstyrret i arbejdsopgaverne.      

Hvad kan du få ud af et coachingforløb?

Når arbejdet møder os med modstand, skal vi ofte finde svaret i os selv. Ellers risikerer vi at blive ved med at flygte fra problemet i stedet for at løse det. Og så sker det igen: aben flytter med. Når vi farer vild, er det tit, fordi vi har glemt, hvad der er vigtigt for os. Vi har mistet kontakten med vores værdier og hermed tabt vores vigtigste kompas. Uden kontakt med det anker, vores grundlæggende værdier etablerer, bliver vi retningsløse. Egentlig er det ret enkelt: uden retning er det svært at navigere. Gennem professionel erhvervscoaching bliver du afklaret om dine værdier. Det gør dig i stand til at sige til og fra, gribe roret og styrer dit arbejdsliv med dine værdier som pejlemærke.

Virksomhed: Roskilde Fjordens EL A/S
Årstal: 2017-2021
Metode: Coaching, Personlig Værdiafklaring, workshops

Ejerne af Roskilde Fjordens EL, Flemming og Naja, havde besluttet, at det var tid til et generationsskifte. Generationsskiftet i håndværksvirksomheden blev planlagt til at foregå over flere år for at sikre en god proces for både nuværende og kommende ejere så vel som for virksomheden.

Som en del af den proces blev det Proforzas opgave, sammen med de kommende og nuværende ejere (2022), Jesper Thomsen og Daniel Wriedt, at arbejde med at sikre de bedst mulige vilkår for deres fremtidige partnerskab. Et forløb der indeholdt personlig værdiafklaring, coaching samt partnerskabsudvikling gennem flere fælles workshops.

Virksomhed: Enetpulse
Årstal: 2019
Metode: Coaching, Personlig værdiafklaring

Som direktør for Enetpulse ønskede Simon Skarsholm at gøre brug af erhvervscoaching, fordi han var i en periode med ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer, som han havde brug for at få nye perspektiver på og ikke mindst få løst og handlet på.

Forud for selve coachingseancerne valgte Simon at få en personlig værdiafklaring. Med værdiafklaringen som grundlag for coachingen, betød de nye indsigter som coachingen medførte, at han blev i stand til at træffe de nødvendige beslutninger på et mere sikkert og kvalificeret grundlag.

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 5124 8349
E-mail: info@proforza.dk

Daniel Wriedt & Jesper Thomsen

Forløbet med Annette har givet os mere forståelse for hinandens værdier og hjulpet os videre med vores fremtidige partnerskab. Vi kan i hverdagen mærke, at vi er kommet tættere på hinanden og har en større forståelse for, hvorfor vi agerer som vi gør i forskellige situationer. Samtidig har vi hver især fået et dybere indblik i os selv og vores egne værdier.