Partnerskabsudvikling

Et professionelt partnerskab skal have opmærksomhed og plejes i samme grad som et familiært partnerskab. Det betyder, at det er altafgørende at have fokus på god kommunikation og afstemning af forventninger, både for at styrke det daglige samarbejde og i særdeleshed også den fremadrettede strategi.

Forløb for professionelle partnerskaber

Jeg tilbyder forløb for professionelle partnerskaber (fx håndværksvirksomheder, It-virksomheder, advokatfirmaer m.fl.) og lederteams. Udgangspunktet for forløbet er et ønske fra dig som kunde om at skabe en forandring med afsæt i at undersøge de individuelle værdier og deres betydning for samspillet i jeres partnerskab/team.

Ud over de individuelle værdiafklaringer, som alle deltagere skal have, så kommer værdiafklaringerne til at danne grundlag for en eller flere workshops, der tilrettelægges ud fra jeres ønskede mål med processen.

Hvad er jeres udbytte af forløbet?

Udbyttet er – ud over ’udbytte ved individuelle værdiafklarende forløb’ – større indsigt i partnerens/partnernes, teammedlemmernes værdier og dermed en mulighed for fx:

  • at lære jer selv og hinanden bedre at kende
  • at erfare at værdiord har individuelle betydninger
  • at styrke samarbejdet
  • at opnå optimalt grundlag for at sætte retning og mål, forfølge og opnå det ønskede
  • at identificere, forstå og korrigere eventuelle uhensigtsmæssige uoverensstemmelser
  • at opdage styrken ved forskellighed
  • at få øje på eventuelle forhindringer og udfordringer
  • at afklare og planlægge en fælles retning
  • at kommunikere ud fra et fælles grundlag

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 5124 8349
E-mail: info@proforza.dk