Politik for databeskyttelse

Proforzas politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger om vores kunder og klienter. Proforza indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med ICF Etiske Regler, Dansk Lovgivning og EU’s Persondataforordning (GDPR), som er gældende fra den 25. maj 2018.

Dataansvarlig i Proforza

Annette Munk Nielsen
Haretoften 48
4000 Roskilde

Email: info@proforza.dk

Mobil: +45 51248349

Formål med indsamling og behandling af persondata

Proforza indsamler almindelige persondata med det formål at:

 • Indgå kontakter/aftaler og fakturere kunder og klienter, herunder opfylde lovkrav i forbindelse med bogføring og fakturering.
 • Løse de opgaver, som kunder/klienter giver os, herunder facilitere gennemførsel af opgaver for tilbagevendende kunder.
 • Dokumentere coaching timer over for International Coach Federation, ICF, for opretholdelse af international certificering.
 • At informere og kommunikere med vores kunder gennem nyhedsbreve.

Alle personoplysninger opgives af klienten/kunden selv.
Oprettelse på nyhedsbrevsliste sker gennem tilmelding på Proforzas hjemmeside eller ved at give skriftlig tilladelse til oprettelse.

Personoplysninger som Proforza kan være i besiddelse af

Proforza registrerer og behandler kun almindelige personoplysninger som:

Fornavn og efternavn
Firma adresse og hvis privatkunde så privat adresse
Stilling
Mobilnummer og hvis opgivet arbejdstelefonnummer
E-mail adresse
CVR og Ean nr. hvis relevant
Evt. en ATT person (navn/e-mail adresse) i virksomheden/organisationen til fakturamodtagelse
Noter fra samtaler og opgaveløsning
Klient coaching timeopgørelse (log)

Opbevaring og sletning af almindelige personoplysninger

Proforza opbevarer kun kunder/klienters personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål oven for. Personoplysninger, der ikke længere er nødvendige i forhold til oplyste formål, bliver slettet/destrueret eller anonymiseret.

Efter endt samarbejde og opgaveløsning sletter og destrueres:

 • Alle noter i filformat og fysiske papirer fra coaching samtaler og anden opgaveløsning.
  Vi gemmer i maks. 5 år:
 • Kunde oplysninger i forbindelse med fakturering, jf. Regnskabsloven.
 • Coaching aftale/kontrakt.
 • Klient coaching timeopgørelse (log).
  Vi gemmer:
 • Samlet klient coaching timeopgørelse med formål at opretholde internationale certificering gennem ICF.

Kunder/klienters rettigheder

Kunder/klienter har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når proforza behandler personoplysninger:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt format)
Retten til indsigelse

Adgang, retning og sletning af egne personoplysninger:

Hvis kunder/klienter henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet sine personoplysninger, undersøges det om betingelserne er opfyldt, og i så fald gennemfører vi ændringer og sletning så hurtigt som muligt.

Videregivelse af kunde-/klientpersonoplysninger:

Proforza videregiver ingen kunde-/klientpersonoplysninger til andre. Hvis videregivelse ønskes, vil det kun ske på anmodning fra kunden/klienten, og når der er givet samtykke hertil.
På www.proforza.dk er Proforzas Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger tilgængelige.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne politik.
Kunder/klienter kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Proforzas databehandling, ved at henvende sig til Proforzas dataansvarlige.

Kunder/klienter kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed f.eks. Datatilsynet.

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 5124 8349
E-mail: info@proforza.dk

Daniel Wriedt & Jesper Thomsen

Forløbet med Annette har givet os mere forståelse for hinandens værdier og hjulpet os videre med vores fremtidige partnerskab. Vi kan i hverdagen mærke, at vi er kommet tættere på hinanden og har en større forståelse for, hvorfor vi agerer som vi gør i forskellige situationer. Samtidig har vi hver især fået et dybere indblik i os selv og vores egne værdier.