Politik for databeskyttelse

Proforzas politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger om vores kunder og klienter. Proforza indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med ICF Etiske Regler, Dansk Lovgivning og EU’s Persondataforordning (GDPR), som er gældende fra den 25. maj 2018.

Dataansvarlig i Proforza

Annette Munk Nielsen
Haretoften 48
4000 Roskilde

Email: info@proforza.dk

Mobil: +45 51248349

Formål med indsamling og behandling af persondata

Proforza indsamler almindelige persondata med det formål at:

 • Indgå kontakter/aftaler og fakturere kunder og klienter, herunder opfylde lovkrav i forbindelse med bogføring og fakturering.
 • Løse de opgaver, som kunder/klienter giver os, herunder facilitere gennemførsel af opgaver for tilbagevendende kunder.
 • Dokumentere coaching timer over for International Coach Federation, ICF, for opretholdelse af international certificering.
 • At informere og kommunikere med vores kunder gennem nyhedsbreve.

Alle personoplysninger opgives af klienten/kunden selv.
Oprettelse på nyhedsbrevsliste sker gennem tilmelding på Proforzas hjemmeside eller ved at give skriftlig tilladelse til oprettelse.

Personoplysninger som Proforza kan være i besiddelse af

Proforza registrerer og behandler kun almindelige personoplysninger som:

Fornavn og efternavn
Firma adresse og hvis privatkunde så privat adresse
Stilling
Mobilnummer og hvis opgivet arbejdstelefonnummer
E-mail adresse
CVR og Ean nr. hvis relevant
Evt. en ATT person (navn/e-mail adresse) i virksomheden/organisationen til fakturamodtagelse
Noter fra samtaler og opgaveløsning
Klient coaching timeopgørelse (log)

Opbevaring og sletning af almindelige personoplysninger

Proforza opbevarer kun kunder/klienters personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål oven for. Personoplysninger, der ikke længere er nødvendige i forhold til oplyste formål, bliver slettet/destrueret eller anonymiseret.

Efter endt samarbejde og opgaveløsning sletter og destrueres:

 • Alle noter i filformat og fysiske papirer fra coaching samtaler og anden opgaveløsning.
  Vi gemmer i maks. 5 år:
 • Kunde oplysninger i forbindelse med fakturering, jf. Regnskabsloven.
 • Coaching aftale/kontrakt.
 • Klient coaching timeopgørelse (log).
  Vi gemmer:
 • Samlet klient coaching timeopgørelse med formål at opretholde internationale certificering gennem ICF.

Kunder/klienters rettigheder

Kunder/klienter har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når proforza behandler personoplysninger:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt format)
Retten til indsigelse

Adgang, retning og sletning af egne personoplysninger:

Hvis kunder/klienter henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet sine personoplysninger, undersøges det om betingelserne er opfyldt, og i så fald gennemfører vi ændringer og sletning så hurtigt som muligt.

Videregivelse af kunde-/klientpersonoplysninger:

Proforza videregiver ingen kunde-/klientpersonoplysninger til andre. Hvis videregivelse ønskes, vil det kun ske på anmodning fra kunden/klienten, og når der er givet samtykke hertil.
På www.proforza.dk er Proforzas Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger tilgængelige.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne politik.
Kunder/klienter kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Proforzas databehandling, ved at henvende sig til Proforzas dataansvarlige.

Kunder/klienter kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed f.eks. Datatilsynet.

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 5124 8349
E-mail: info@proforza.dk

Danny Månsson. Indehaver 2do EDB ApS

Annette hjalp mig med mine udfordringer ved, at jeg kom frem til nye måder at se og håndtere dem på, hvilket har været af afgørende betydning for mig som leder. Blandt andet fandt jeg frem til en ny og mere konstruktiv måde at handle på i forhold til personalet.