Forretningsbetingelser

Betalings- og handelsbetingelser

For mig er der ingen virksomhed, ejer eller leder, der ligner andre. Det er netop denne forskellighed, der giver mig energi, når vi samarbejder mod at nå dit mål. Med respekt for de individuelle behov tilrettelægger jeg gerne et forløb, som er tilpasset netop dine og din virksomheds behov.

Ikke to virksomheder er ens

Det kan være svært helt at forestille sig, hvad man som leder eller virksomhed har brug for. Derfor tager jeg naturligvis ikke honorar for den første og indledende samtale eller møde om behov og udfordringer. Det er ved den samtale, vi sammen finder ud af, hvad behovet og ønsket er, og hvordan det kan løses ud fra de ydelser, jeg indenfor mit felt kan tilbyde.

Ikke mindst er det ved en sådan samtale, at vi hver især vurderer, om der er den umiddelbare tillid, der som udgangspunkt er nødvendig, for at et forløb vil give værdi. Det uanset om det er ledercoaching og/eller -sparring, værdiafklaring, partnerskabsudvikling, personlig udvikling eller stresscoaching. Du som kunde skal have tillid til, at jeg som konsulent bidrager med den del, som vi aftaler.

Forretningsbetingelser

Leveringsbetingelser

Proforza v/ Annette Munk Nielsen leverer ydelser på de(n) dag(e), der er aftalt med kunden. Proforza forbeholder sig ret til at ændre tidspunkter ved sygdom eller uforudsete omstændigheder, som ligger udenfor Proforzas kontrol. Kunden vil i så fald få en tilsvarende ydelse på et senere tidspunkt.

Som udgangspunkt foregår coachingsessionerne hos Proforza i Roskilde på besøgsadressen
BusinessHouse, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde.

Ønsker du i stedet, at jeg kommer til dig/virksomheden faktureres der 900,- kr. ekskl. moms pr. kørt time for transporttid.

Afbud eller ændring af tid

Du giver mig besked senest 48 timer forinden vores aftale, hvis du har brug for at ændre tiden. Ved manglende eller for sent afbud uanset årsag i forhold til ovenstående frister, anses sessionen som brugt.

Fortrolighed og etik

Proforza behandler alle modtagne oplysninger fortroligt:

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Proforzas tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Proforza i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Proforza, medmindre Proforza meddeler kunden andet.

Tilbud som er accepteret, men som kunden ikke ønsker at benytte, vil blive opkrævet for den brugte tid samt de udgifter der måtte være opstået ved opgaver/projekter på mere end 20 timers arbejde. Kunden vil i det tilfælde blive opkrævet 50 % af prisen ved aflysning, så frem tilbuddet er accepteret og igangsat. Opkrævning for aflyst opgave/projekt indeholder bl.a. udgifter så som: brugt tid på møder, planlægning og research.

Klippekort

Klippekort er gældende et år fra faktureringsdatoen, hvorefter det anses for opbrugt, medmindre andet aftales inden udløbsdatoen.

Benyttes alle klip ikke inden udløbsdatoen, kan en del af klippekortets værdi refunderes. Hvis kunden ønsker at få refunderet de resterende klip, betales der fuldpris for de brugte klip, og det resterende beløb refunderes. Der betales altid for mindst en session.

Et ikke opbrugt klippekort med 3 eller flere sessioner tilbage kan overdrages til en anden person.

Ophør af samarbejde

Ønskes et samarbejde stoppet af en af parterne, vil det udarbejdede materiale altid være ejet af kunden, såfremt der er betalt for den del af opgaven/projektet, der er afsluttet. Er opgaven/projektet ikke afsluttet, vil prisen blive opgjort på de timer, der er blevet lagt i opgaven/projektet frem til den dag samarbejdet ophører.

Proforza er, mod timebetaling, behjælpelig med overlevering til en evt. ny samarbejdspartner.

Markedsføring

Medmindre andet er aftalt med kunden, har Proforza ret til at anvende kundens firmanavn og logo i markedsføring af opgaven/projektet på Proforzas platforme. Herunder de til en hver tid gængse sociale medier.

Kundeudtalelser bruges udelukkende efter forudgående skriftlig accept fra kunden.

Betalingsbetingelser

  1. Alle fakturaer udsendes som et link til en online fil. Fakturaen sendes pr. mail gennem dinero.dk.
  2. Det er kundens eget ansvar at sikre at fakturamailen ikke ender i spamfilteret, og at fakturaen bliver betalt rettidigt.
  3. Medmindre andet er aftalt, faktureres hele beløbet for opgaven umiddelbart efter første session/møde. Afhængigt at fakturaens størrelse, kan betalingen deles op i rater, hvilket aftales med den enkelte kunde.
  4. Betaling for transporttid faktureres løbende eller senest umiddelbart efter sessionerne/opgaven er gennemført.
  5. Betalingsfristen er netto 8 dage på alle fakturaer.
  6. Overskrides betalingsfristen fremsendes betalingspåmindelse.
  7. Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Proforza er uden ansvar for, har Proforza ret til rente af det forfaldne beløb på 0,70 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
  8. Ved behov for rykker er rykkergebyret 100 DKK for 1. og 2. rykker, med en betalingsfrist på 8 dage.
  9. Efter 2. rykker overgår fordringen til inkasso. Alle gebyrer, renter mv. som vil komme på i forbindelse med overdragelsen til inkassobureauet og derefter, har Proforza ingen indflydelse på.

Kontakt og tidsbestilling

Telefon: +45 5124 8349
E-mail: info@proforza.dk

Daniel Wriedt & Jesper Thomsen

Forløbet med Annette har givet os mere forståelse for hinandens værdier og hjulpet os videre med vores fremtidige partnerskab. Vi kan i hverdagen mærke, at vi er kommet tættere på hinanden og har en større forståelse for, hvorfor vi agerer som vi gør i forskellige situationer. Samtidig har vi hver især fået et dybere indblik i os selv og vores egne værdier.