skip to Main Content

 Virksomhedsejeren

– med tvivlen som fast partner

 

Udfordring   Skal, skal ikke? Fokus på kerneydelser eller? Forsætte som selvstændig? Drænet for energi. Usikkerhed. Denne case fortæller om, når tvivlen bliver virksomhedsejerens daglige sparringspartner, og hvordan der bliver skabt orden i kaos.

Proces   Genskabe retning og ændre tvivlen til fokusering. Finde de værdier frem igen hos virksomhedsejeren, som er grundlaget for at være selvstændig. Og ikke mindst  skabe overblik og prioritering af indsatsen.

Effekt   Indsatsen skaber det nødvendige overblik, som er grundlaget for at drive virksomheden sundt og effektivt. Tvivlen bliver omsat til en velovervejet beslutning om at fortsætte virksomheden med prioriterede indsatsområder. Casepersonen har engagement og sammenhæng mellem sin personlighed og funktion som virksomhedsejer.

 

Læs hele casen herunder og få indblik i løsningerne.

 

Udfordring

Morten henvender sig til mig, da han er i syv sind om, hvordan han skal drive sin virksomhed videre. Han trives ikke og fortæller, at han nogle gange vælger at tage opgaver ind, som dræner ham for energi. Han synes ikke, at han kan tillade sig at sige nej til disse opgaver, da de giver en nødvendig indtjening. Men omvendt betyder det, at han ikke har tid til at opsøge den type opgaver, der er mere målrettet de primærydelser og spidskompetencer, som han brænder for at udføre. Morten udtrykker i det hele taget usikkerhed, om han overhovedet skal fortsætte som selvstændig.

 

Proces

At finde en persons værdiprofil er en god metode til at skabe og genskabe retning, når man er ude af kurs i sit (arbejds)liv. Derfor starter vi med en personlig afklaring af Mortens TOP5 – værdier. Undervejs i processen bliver Morten klar over, at der især er en af hans værdier, som han i lang tid ikke havde givet nok opmærksomhed. Det er værdien SJOV, som han i sin iver efter at være en seriøs erhvervsdrivende og virksomhedsleder har glemt eller gemt af vejen. Han har en overbevisning, at man ikke både kan være seriøs og have det sjovt.

Morten vælger, at han vil fortsætte som selvstændig. Selvom afklaringen af hans værdier i sig selv giver ham en oplevelse af retning og en klarhed over, at det er okay og endda vigtigt at prioritere de opgaver, der giver energi og er inden for hans primærydelser, så skal der arbejdes videre med en vurdering af enkeltområderne i forhold til det at drive en virksomhed.

I næste trin af processen arbejder vi med Virksomhedshjulet, hvor Morten inden for hver kategori vurderer hvor tilfreds, han er lige nu. Det sker på en skala fra 1-10, hvor 1 er overhovedet ikke tilfreds og 10 er fuldstændig tilfreds. Dernæst gennemgår vi, hvor på skalaen han ønsker, at de enkelte kategorier skal ligge inden for en fastlagt tidshorisont.

Derefter vælger Morten hvilke kategorier han skal have særlig fokus på i de næste fire måneder. Over en periode arbejder vi med de prioriterede kategorier – blandt andet salg – således at han bliver langt mere målrettet i sit mindset og sin arbejdsmetode. Vi aftaler at mødes hver 14. dag, indtil de fire måneder er gået.

 

Effekt

Under processen får Morten mere og mere energi og bliver langt mere fokuseret. Han oplever, hvor vigtigt det er for ham at sørge for at have det sjovt – at det ikke behøver at være enten/eller, men sagtens kan være både/og. Det skal være en integreret del af hans liv – privat og arbejdsmæssigt. I sin iver efter at skabe en givtig forretning har han, som så mange kommer til, udelukkende haft fokus på forretningsmæssige områder som eksempel drift, salg og marketing.

Det bliver også klart for ham, at han fremadrettet skal være tro mod sin intuition, kompetencer og faglige integritet når noget fortæller ham, at han står over for en opgave, som han bør takke pænt nej til – og at det både er til gavn for ham selv, hans virksomhed og hans kunder.

Arbejdet med Virksomhedshjulet bliver på flere områder en øjenåbner. Især bliver det tydeligt for Morten, at hvis han skal få økonomisk succes med sin forretning, så skal han bruge langt mere tid på salg. Dette udmunder i en konkret beslutning, at han hver onsdag booker sin i kalender til at arbejde med salg, og han udarbejder en plan for salgsarbejdet.

Morten vælger at booste sit salg og udskyder i fire måneder beslutning om at lukke firmaet. Sammen med mig vil han evaluere resultatet af de ændringer han konkret har valgt at indføre i sine arbejdsmetoder. Han siger også at han tror på, at de nye indsigter han har fået, vil gøre en stor forskel.

Ved midtvejsevaluering
Tre måneder efter at Morten og jeg startede forløbet, er det tid til en midtvejsevaluering. Vi gennemgår atter Virksomhedshjulet for at få et billeder af, om Morten er på vej til at opnå sine ønsker om forandring og optimering. Især er det interessant indenfor områderne: salg, markedsføring/PR, projektstyring/IT og økonomi, hvor der er de største differencer mellem nuværende tilfredshed med området og det ønskede mål.

Morten har oplevet en stor effekt af sit øgede fokus på de udvalgte områder. For eksempel er hans tilfredshed med sin indsats på området salg steget fra 2 til 7, som er forholdsvis tæt på hans mål om at lande på 8 efter de fire måneder. Og markedsføring/PR er allerede på de 8, som er hans mål. Morten opsummerer ved slutningen af midtvejsevalueringen: ”Mit fremskridt mod målet er større end forventet på dette tidspunkt”.

Ved slutevaluering
Fire og en halv måned senere evaluerer vi hele forløbet, og om Mortens mål er blevet indfriet. Han udtaler tilfredshed med både proces og resultat. Han er ikke mere i tvivl, om han skal fortsætte som selvstændig – for det vil han. Men han er blevet klar over, at det er vigtigt af og til at stoppe op og give sig tid til at skabe det overblik, som er nødvendigt, for at kunne vurdere hvor der skal være et særligt fokus. Endelig giver han udtryk for, at han har lært, at tvivlen ikke nødvendigvis er af det onde, men at den er et grundvilkår for at være selvstændig og være bevidst.

 

 

Back To Top