skip to Main Content

Performance er bedst, når der er balance

En af ledelsesrådgiver Christians Ørsteds pointer i en artikel i Berlingske Business er, at vores performance er bedst, når der er balance – en balance mellem ansvar og indflydelse.

Han gør på befriende vis op med begrebet work-life balance og forestillingen om, at gøre arbejdsliv og privatliv til modsætninger, der ikke er forenelige.

I stedet mener han, at problemet er et helt andet: Fokus bør i stedet være på balancen mellem det ansvar og den indflydelse vi har i vores arbejdsliv.

Konsekvensen af dårlig ledelse, mener Christian Ørsted, er ikke bare stress og sygemeldinger, men også dårlig performance og mangel på udvikling, kreativitet og innovation.

Læs hele artiklen her

Back To Top