Performance er bedst, når der er balance

Balance er vigtig

En af ledelsesrådgiver Christians Ørsteds pointer i en artikel i Berlingske Business er, at vores performance er bedst, når der er balance – en balance mellem ansvar og indflydelse. Han gør på befriende vis op med begrebet work-life balance og forestillingen om, at gøre arbejdsliv og privatliv til modsætninger, der ikke er forenelige. I stedet mener […]