Når synergi opstår…

I et samarbejde med Per-Henrik Goosmann fra Goosmann Communication har jeg etableret InputLab som primært henvender sig til virksomheder og organisationer fra Kalundborg og omegn – et nyt forum der giver mulighed for at mødes og dele viden. Med Inputlab skaber vi nye og uformelle rammer for virksomheder, rådgivningsfirmaer og organisationer, som søger input og inspiration til at udvikle og medvirke til at skabe mere vækst i vores del af regionen.

Udover en månedlig Fredagscafé, hvor de fremmødte kan udveksle ideer og synspunkter, arrangerer InputLab ’gå-hjem-møder’ med indlæg af eksperter og virksomhedsfolk, som har fingrene dybt nede i nogle af de mange problemstillinger, som Kalundborg som erhvervsområde også er omfattet af. Det er ikke kun de såkaldte hårde værdier, som eks. økonomi, salg og ledelse, som vil blive behandlet på disse ’gå-hjem-møder’. Også de blødere værdier som eks. virksomhedens sociale liv, udvikling af potentialer, HR og image får plads på dagsordenen.

Det unikke ved tanken og initiativet bag InputLab er, at Per-Henrik Goosman og jeg udelukkende skaber rammerne og bidrager med nogle oplæg. Ellers er formen uformel og på deltagernes egne præmisser. Med rammerne skal forstås et fysisk sted at mødes og en tidsramme at mødes i. Hvor tit og hvor meget tid man har mulighed for at afsætte til Fredagscaféen er op til den enkelte.

Fredagscafé møderne løber af staben den første fredag i hver måned. Man kan komme når som helst i tidsrummet mellem 15-17 og blive så længe eller kort, som man har lyst og tid til. Der vil være mulighed for at købe lidt at drikke, og vi er vært ved lidt snacks. Ellers er det ganske gratis.

Vores mission med vores ’gå-hjem-møder’ er at sætte nye og udviklingsorienterede emner på agendaen i vores region og hente inspiration og input fra nogle af landets lyseste og innovative hoveder og på den måde medvirke til en styrkelse af regionens virksomheder, organisationer og mennesker.

’gå-hjem-møder’ vil blive arrangeret i det omfang vi har emner og oplægsholdere, vi mener, vil kunne bidrage netop til InputLabs formål. Vi hører gerne fra dig, hvis du har et emne og/eller oplægsholder du kan anbefale.  Et krav til oplægsholderen er, som hovedregel, at hun vil bidrage med sin viden, uden at det koster en formue. Vi vil nemlig gerne holde omkostningerne så lavt som muligt. Arrangementerne vil de fleste gange koste ca. 150.- kr. der inkluderer sandwiches, frugt, chokolade og drikkevarer.

Du kan finde alle arrangementer i InputLabs regi ind i kalenderen på Proforza.dk. Du har også mulighed for at blive skrevet op på InputLabs mailliste og dermed få invitationer direkte i din mailboks. Du ringer eller skriver blot til mig. InputLab er også at finde på Facebook.

Vi glæder os til at se dig i

InputLab