skip to Main Content

Nå dine mål med trivsel uden stress

Måske har du prøvet i dit arbejdsliv som leder, i et team, eller som medarbejder at opleve modstand, stress eller mistrivsel. Og mennesker, der ikke trives, yder ikke sit bedste.

Coaching er et stærkt værktøj som kan hjælpe dig med at fokusere bedre, udvikle, reagere og perspektivere. Som udefrakommende lytter jeg og hjælper med at skabe de rette forudsætninger for, at potentialet kan blive udnyttet bedst muligt på en struktureret måde. For sådan får du de resultater i virksomheden, du ønsker.

Merværdi er individuelt

Udgangspunktet er at skabe trivsel og merværdi for mennesker og virksomheder. Gode resultater opnås bedst ved at tage et individuelt udgangspunkt, for økonomi, lean, strategi etc. kan have en overordnet tilgang, der ikke altid er i tråd med virkeligheden og dagligdagens krav. Jeg er din erhvervscoach og sparringspartner, der kommer et spadestik dybere, så vi sammen får skabt mulighed for realisere de ønskede mål.

Det handler om det, du kan

Som ledere, privatpersoner og medarbejdere fokuserer vi ofte på vores svagheder eller det, vi ikke evner. Det betyder, at vi faktisk går vi glip af at udvikle store kompetencer indenfor områder, hvor vi er stærke og dermed har gode muligheder for at blive bedre.

Svagheder er noget, vi skal være bevidste om, mens vores styrker skal udnyttes. Netop dette er coachingens særkende. For det er en metode til at fremhæve potentialer, værdier og styrker for igennem nye perspektiver at finde frem til muligheder for at udvikle og nå i mål. Og en sådan indsats vil typisk kunne aflæses i både den personlige og virksomhedens bundlinje.

Få det bedste frem

Mennesker, der sjældent bruger deres styrker i jobbet, risikerer at miste motivation og engagement – og det fører ofte til en lavere effektivitet, produktivitet, færre kreative øjeblikke, mindre arbejdsglæde og måske stress.

Du, teamet og dine medarbejdere skal trives, så styrker og potentialer kan udnyttes, trivslen fremmes og stress undgås.
Når der bliver taget højde for den enkelte kan evnerne komme ultimativt i spil.

Annette Munk Nielsen, Master I Positiv Psykologi, ICF Certificeret Coach ACC , Certificeret Specialist i Stress & Mental Sundhed og indehaver af Proforza

Referencer

Back To Top