Hvorfor har Kasper succes med sin virksomhed?

Der var noget ved Kaspers fortælling om hans virksomhed. Selvom han ikke ønskede at samarbejde med mig om mit projekt, gjorde han mig nysgerrig. Nysgerrig på hvordan han skaber den succes, som han selv og omverdenen oplever.

Da jeg kontaktede nogle virksomheder for at få nogle samarbejder i stand i forhold til projekt Partnerskab i Virksomheden (PIV), kom jeg til at tale med Kasper. Han var ikke interesseret i at indgå i projektet og i et samarbejde, da forretningen, som han sagde, ’kører fint’, også på de områder, som er omdrejningspunktet for PIV projektet.

Nysgerrig

Under og efter vores samtale, hvor jeg fortalte om projekt PIV, som primært er tiltænkt familiedrevne – og partnerskabsdrevne virksomheder, og Kasper fortalte om sin blomstrende virksomhed, begyndte min nysgerrighed at blive pirret. Jeg supplerede med at fortælle, at jeg ud over at hjælpe virksomheder, der ønsker udvikling, har udfordringer eller er i opstartsfasen, også er interesseret i at vide, hvad det er, der får virksomheder til at lykkes. Derfor spurgte jeg Kasper, om han ville bruge tid på at mødes og fortælle om, hvad der er han gør, som virker så godt.

JA

Kasper sagde heldigvis ja, og det blev et rigtigt spændende møde. Meget af det han nævnte, der er medvirkende til at skabe succesen, er lige vand på min mølle. Forstået på den måde at min indgangsvinkel til hjælpe til bedre trivsel for både mennesker og virksomheder er, at hjælpe med at skabe mere opmærksomhed på det der virker, end det der ikke virker og dermed skabe større trivsel, som igen er en af nøglerne til større succes. Desuden bekræfter Kapers fortælling den forskning, der beskæftiger sig med, hvad det er, der gør, at nogle individer, teams og virksomheder i højere grad lykkes end andre.

 

Hårdt arbejde – men nødvendig succes i virksomhedenerfaring

Kasper er ikke kommet sovende til succes. Det har krævet hårdt arbejde. Han fortæller, at han har arbejdet rigtig mange timer gennem mange år. Først i en international kædeforretning hvor han sluttede som distriktschef. Han gennemgik deres lederuddannelse og fik vigtig ledelseserfaring med sig fra sine år der.

Derefter har Kasper erfaring med driften af to virksomheder i form af partnerskaber, som er blevet opløst. Det første blev opløst i fuld fordragelighed, fordi de opdagede, at de som partnere i virksomheden havde forskellige forventninger til at drive virksomhed. De havde ikke fået forventningsafstemt fra starten og var for uenige til at fortsætte. Den anden virksomhed blev opløst fra den ene dag til den anden – stadig af uforklarlige årsager for Kasper – men formentlig også på grund af manglende forventningsafstemning. De fik aldrig talt om det.

Desuden, fortæller Kasper, er hans erfaring, at det er vigtigt og nødvendigt, trods partnernes gode intentioner i starten af et forretningsfællesskab, at sikre sig juridisk. For eksempel med en partnerskabsaftale. Det sidste partnerskab, var ved at koste ham dyrt.

Hvad skal der til?

“Hvis du skal opsummere hvad det er, der giver dig den succes, du har i dag, hvad vil du så fremhæve?” spørger jeg ham. Essensen af hans svar kommer her i en ikke prioriteret rækkefølge:

  • Partnerskabsaftale – juridiske aftaler
  • Erfaring – ledelsesmæssig og forretningsmæssigt
  • Hårdt arbejde – mange timer og ’en tro på det’
  • Forventningsafstemning – mellem alle partnere. Et punkt der rummer mange emner, fx er det vigtigt at sikre, at man vil det samme og har et sæt fælles værdier.
  • 80 / 20 (det der virker / det der ikke virker) – huske at tale (meget) om hvad der virker og hvorfor det mon virker. Det skal skemalægges, gerne i ugentlige eller ved 14. dags møder. Men det er også vigtigt at tale om det, der ikke virker. Fx er det centralt, at både partnere og medarbejder ikke er konfliktsky. Man skal også turde tale om ting, der kan være ubehagelige.

Hvad så Kasper?

Kasper driver i dag en blomstrende forretning trods sine kun knap 40 år. Han virker energisk og ihærdig, og har en tyrkertro på, at det nok skal lykkes. Han har ideer om at sætte nye projekter i gang. Herunder også i en form, hvor han kan få mulighed for at dele ud af sine erfaringer. Derfor har han også indvilget i at tale med mig om den succes, han har opnået med sin nuværende virksomhed, og det partnerskab han har indgået i den forbindelse.

Ud over at jeg i mit konkrete arbejde med virksomhedsejere og professionelle partnerskaber vil bruge den viden, som Kasper så generøst giver videre til mig, håber jeg også, at denne artikel kan bidrage til Kaspers ønske om at give sin viden videre til både igangværende og kommende iværksættere og øvrige virksomhedsejere.

Her kan læse om projekt Partnerskab i Virksomheden.

Erhvervscoaching

Hvad kan coaching gøre for mig som leder?

Et af de spørgsmål jeg som coach bliver stillet er, hvad coaching kan bidrage med, når man er leder? Selv med en definition af hvad coaching er, kan det være svært at sætte sig ind i, hvad man som leder får ud af coaching. Forhåbentlig kan nedenstående eksempler fra ledere give nogle svar.

Coaching

At lytte – er også et ledelsesværktøj

En leder skal besidde mange kompetencer. Hvilke kompetencer der i særlig grad er relevante og skal være i fokus, afhænger af hvad ledelsesopgaven er og selvfølgelige har den aktuelle kontekst også betydning – altså hvad er det for en situation, man som leder befinder sig i, når der i særlig grad er behov for at lytte.

Nyheder

Sådan blev vores 10-årige samarbejde fejret

For et par måneder siden opdagede jeg, at en af mine nuværende kunder Dennis Høilund indehaver/medindehaver af danbolig Nykøbing Sj, Højby-Ellingelyng og Kalundborg, faktisk har været min kunde gennem 10 år og vi derfor havde et 10-års jubilæum at kunne fejre. Det synes jeg er ret vildt, taget i betragtning