skip to Main Content

Projekt partnerskab – vil du være med?

Langt de fleste danske virksomheder er i dag ejerledede virksomheder i kategorien mindre eller mellemstore virksomheder – eller de er en partnerdrevet virksomhed. ‘Projekt Partnerskab – vil du være med?’ henvender sig til disse typer af virksomheder.

De tætte bånd

Disse virksomheder er ofte kendetegnet ved at være drevet i et partnerskab mellem mennesker, som har en familierelation eller anden tæt relation, og hvor man har et interesse- og værdifællesskab i eksempelvis selve forretning-en, faglighed og udnyttelse af ressourcer og faciliteter. I partner-skaber er der også oftest de meget nære personlige relationer, der er med til at styre og drive virksomheden.

Kan give udfordringer

Mange partnerskaber – uanset de er baseret på familien eller andre tætte relationer – har dog udfordringer med at finde balancen og fokusere på udvikling og fremtid samtidig med den daglige drift, når partnerskabet og dermed hele værdigrundlaget bliver udfordret. Samtidig findes der meget lidt relevant rådgivning til disse virksomheder med fokus på partnerskaber, disses dna og særlige vilkår.

Et udviklingsprojekt i din interesse

Derfor har jeg igangsat et udviklingsprojekt, som skal munde ud i dels en vidensbase men også en værktøjskasse med løsninger, som din virksomhed råder over, hvis den nu eller senere bliver udfordret i partnerskabet.

Hvis du er interesseret i dette udviklingsprojekt kan du læse nærmere i disse links:

Ejerlede SMV-virksomheder eller downloade projektet i PDF-format
Partnerdrevne virksomheder eller  downloade projektet i PDF-format 

Her finder du informationer om, hvordan projektet forløber, og hvilke kriterier du som deltagende virksomhed medvirker under.

Hvis du finder emnet interessant, kan du også læse artiklen ‘Pas godt på din partner’ og ‘Pas godt på din partner (2)’

Du er velkommen til at kontakte mig uforpligtende for flere informationer.

Back To Top