Efterspørgsel på viden om stress

I de sidste år har jeg i tiltagende grad haft kunder, der har ønsket råd og vejledning om stress. Det har dels været lederen selv der har følt sig stresset, men der har også været dennes medarbejder(e). Efterspørgsel om særlig viden om stress, tager jeg nu konsekvensen af og går i gang med en stressuddannelse.

Flere  af de ledere og ejerledere jeg har haft som kunder i de sidste år, har spurgt mig om råd i forhold til håndtering af stress og stresssymptomer. Nogle af kunderne har selv følt sig stressede og har haft symptomer på stress, andre har haft medarbejdere, der enten har måttet sygemelde sig med en stressdiagnose fra deres læge, eller de har haft medarbejdere, der har udvist symptomer på stress.

Er du stresscoach?

Er du uddannet stresscoach eller ved du noget om stress? Sådan er jeg blevet spurgt nogle gange. Da jeg ikke er uddannet i stress og dermed ikke er stresscoach, har jeg ikke altid kunnet hjælpe mine kunder i deres spørgsmål til netop det område. Og derfor har jeg af og til måttet vejlede dem til i stedet at kontakte en stressspecialist, så de har kunnet få den nødvendige specialviden på området.

Stress i stigning eller?

Ifølge en undersøgelse (2013) fra Danmarks Statistik er stress et stigende folkesundhedsproblem. Mens Stressforeningen på deres hjemmeside skriver, at: “…der på beklagelig vis hverken er nyere nationale undersøgelser eller handlingsplaner, som afdækker udfordringerne på et mere generelt plan. Der hersker derfor en del forvirring og uenighed om, hvor galt det står til.” 

Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

I gang med stressuddannelse

Uanset stigning eller i bedste fald blot en stagnation, så er jeg klar over, at jeg formentlig kommer til at møde endnu flere ledere og ejerleder på min vej, der vil spørge mig til råds om, hvordan stress kan afhjælpes. Derfor er jeg nu i gang med stressuddannelsen ‘Specialist i stress og mental sundhed’ ved Thauer Stresscenter. Jeg bliver certificeret til efteråret, og er til den tid klar til også at hjælpe mine kunder i forhold til spørgsmål om stress, når den er opstået.

Mit håb er, at jeg med en særlig viden på stressområdet, kan give mine kunder råd og vejledning om stress og stressminimering. Og dermed medvirke til at ledere og deres medarbejder, i stedet for at mistrives og måske risikere at måtte sygemelde sig, vil trives.

Forebyggelse eller behandling af stress?

Med min uddannelse indenfor Positiv Psykologi, ved jeg heldigvis en del om, hvordan man forebygger stress eller mere præcist, hvad der skal til for at mennesker og organisationer trives. På det område er der rigtig meget valideret viden. Desværre er der blandt ledere og ejerledere ikke udbredt efterspørgsel på, hvordan man som leder kan medvirke til at skabe en arbejdsplads og -kultur, der underbygger et arbejdsmiljø, der genererer medarbejder der trives. En sund arbejdsplads.

På trods af at der er forsket en del i, hvad der skal til for at mennesker og organistioner trives, kan vi bare ved at kigge os kigge os omkring i vores nærmeste omgangskreds se, hvordan vores kollegaer, familie, venner og bekendte udtrykker, at de er stressede og har stresssymptomer, og nogle af dem bliver endda sygemeldt med stress.

Mit ønske er, at der snart vil blive mere fokus på forebyggelse eller rettere mere interesse for, hvad der er, der skal til for, at vi som mennesker  og organisationer trives. En ændring der kan vende den kedelig udvikling, der desværre ser ud til at vise, at der er flere og flere, der bliver stressede og ender med en sygemelding eller med at mistrives.

 

 

 

 

 

 

Erhvervscoaching

Hvad kan coaching gøre for mig som leder?

Et af de spørgsmål jeg som coach bliver stillet er, hvad coaching kan bidrage med, når man er leder? Selv med en definition af hvad coaching er, kan det være svært at sætte sig ind i, hvad man som leder får ud af coaching. Forhåbentlig kan nedenstående eksempler fra ledere give nogle svar.

Coaching

At lytte – er også et ledelsesværktøj

En leder skal besidde mange kompetencer. Hvilke kompetencer der i særlig grad er relevante og skal være i fokus, afhænger af hvad ledelsesopgaven er og selvfølgelige har den aktuelle kontekst også betydning – altså hvad er det for en situation, man som leder befinder sig i, når der i særlig grad er behov for at lytte.

Nyheder

Sådan blev vores 10-årige samarbejde fejret

For et par måneder siden opdagede jeg, at en af mine nuværende kunder Dennis Høilund indehaver/medindehaver af danbolig Nykøbing Sj, Højby-Ellingelyng og Kalundborg, faktisk har været min kunde gennem 10 år og vi derfor havde et 10-års jubilæum at kunne fejre. Det synes jeg er ret vildt, taget i betragtning