Efterspørgsel på viden om stress

I de sidste år har jeg i tiltagende grad haft kunder, der har ønsket råd og vejledning om stress. Det har dels været lederen selv der har følt sig stresset, men der har også været dennes medarbejder(e). Efterspørgsel om særlig viden om stress, tager jeg nu konsekvensen af og går i gang med en stressuddannelse. Flere […]