Tryghed, tillid og frihed = lykke

Institut for Lykkeforskning kortlægger årsagerne til danskernes lykke i en rapport udarbejdet i samarbejde med Danica Pension. I forordet opsummeres at vores lykke i høj grad hænger sammen med tryghed, tillid og frihed, som også er de idealer og grundlæggende værdier, som vi gerne beskriver Danmark ud fra. Rapporten runder af med anbefalinger om at et større fokus på helbred og sundhed vil gøre os endnu lykkeligere.

Rapporten kan læses her