skip to Main Content

Den kloge bog

Når jeg tænker på, hvilken bog, som inden for mit faglige felt, har betydet mest for mig i de senere år, er der ingen tvivl: det er bogen ”STYRKEBASERET LEDELSE”. Bogen giver konkrete redskaber til at skabe effektive og sunde organisationer og er skrevet af Pernille Hippe Brun og Mikkel Ejsing. Bogen blev udgivet i 2010 på Dansk Psykologisk Forlag, og jeg købte den straks. Den er altså et af de bedre køb, jeg har foretaget i denne genre. Begge forfattere er uddannet cand. psych. og arbejder i praksis med blandt andet ledelses- og organisationsudvikling.

Styrkebaseret ledelse

”STYRKEBASERET LEDELSE” bidrager med en indføring i baggrunden for den styrkebaserede ledelsestilgang – den Positive Psykologi – og den ledelsesfilosofi der ligger bag. Men et særligt fokos i bogen er på ledelsesværktøjer fra den styrkebaserede tilgang. Blandt andet er der kapitler om identifikation af styrker og svagheder, konflikthåndtering, spørgeteknik, samtaler (MUS og mere vanskelige samtaler), feedback, stress, teamudvikling og strategiprocesser – alle beskrevet ud fra en styrkebaseret ledelsestilgang. Dermed kan læseren holde denne tilgang oppe imod de lidt ældre tilgange til disse emner – en klar fordel, når man som jeg skal forholde sig til bogens anvendelighed i en arbejdsproces.  Forfatterne beskriver, hvorledes det kan betale sig at have fokus rettet på det der virker, således at styrkerne kommer i spil til gavn for såvel mennesket, organisationen og bundlinjen. Men ikke kun styrkerne kommer i rampelyset; svaghederne skal også identificeres og dernæst håndteres – de skal ikke fejes ind under gulvtæppet.

Når jeg vælger at anbefale denne bog, er det ikke kun fordi den beskriver en tilgang, som jeg helt og holdent læner mig op ad og benytter i min egen praksis, men det er også på grund af bogens gennemtænkte opbygning og store praksisegnethed. Det, der gør denne bog til noget særligt for mig, er flerstrenget. Dels er bogen skrevet i et ligefremt, konkret og forståeligt sprog, er overskueligt opbygget og kan bruges som opslagsbog – du behøver altså ikke at læse den fra ende til anden. Når du har læst de første indledende kapitler, kan du blot læse de kapitler, som omhandler de emner (udfordringer), du er mest optaget af – hvis du altså kan lade være med at skulle kloges af resten. Modeller, øvelser og figurer m.m. er visuelt illustreret ved hjælp af forskellige farver, der hjælper læseren til at have overblik. Og desuden gøres bogen levende ved hjælp af både citater og konkrete cases fra ledere i det danske erhvervsliv. De forskellige cases hjælper bl.a. læseren til at genkende situationer, hvor styrkebaseret ledelse kan gøre nytte og til at forstå styrkebaseret ledelse i praksis.

Bogen henvender sig til ledere på alle niveauer, der har personaleansvar, og som ønsker at skabe stærkere organisationer ved at fokusere på det, der giver medarbejderne styrker og succes. Men bogens mange værktøjer kan absolut også bruges af den læser, der er nysgerrig på egenudvikling, og det kan eks. være selvstændige konsulenter og freelancere . Navnlig er kapitlerne: ’Identificer og bring dine styrker i spil’ og ’Identificer og håndter svaghederne’ interessante i den sammenhæng.

 

Annette Munk Nielsen

Back To Top