skip to Main Content

Udfordringer og løsninger

Vi bliver alle i vores arbejdsliv udfordret på vores faglige og personlige ståsted, vores værdier og vores engagement – det gør vi som virksomhedsejer, som leder, som medarbejder og i et team. Og vi får alle brug for at genskabe vores ståstedet eller finde et nyt, hvis vi går i stå. Uanset vores funktion bliver der stillet større og større professionelle, faglige og menneskelige krav til os, mens tempoet skrues op. Det kræver, at vi er ressourcestærke, har overskud og vilje og kender vores potentialer og arbejder kontinuerligt med udfordringer og løsninger.

Proforza afdækker værdier og bringer potentialer i spil, så du som ejer, leder, medarbejder opnår bedre resultater og får realiseret dine og virksomhedens mål. Som erhvervscoach, sparringspartner og udviklingskonsulent skaber jeg sammen med dig og din virksomhed overblikket og afstikker retningen med fokus på målene, de gode processer. Jeg medvirker til at ejere, ledere, medarbejdere og teams igen får tillid, lyst og energi til at møde virksomhedens omverden som de bedste ambassadører og internt udnytter værdier og potentialer optimalt.

Mange udfordringer, problemer og dilemmaer lapper ind over vores forskellige roller i hverdagen. Som ejer, leder eller som privatperson. Men ofte ser vi udfordringerne med nøjagtig de samme briller på – uanset hvilken rolle og behov vi har.

Ud fra mine erfaringer og løste opgaver har jeg beskrevet situationer og cases, hvor jeg illustrerer, hvad jeg arbejder med, og hvilke værdier jeg kan tilføre dig og din virksomhed.

Alle cases er anonymiseret, således at de enkelte personer og virksomheder ikke er genkendelige.

Cases

Virksomheder

Virksomhedsejeren – med tvivlen som fast partner

Ejerlederen – et klassisk dilemma

Leder og ejer i butikskæde – fra medarbejder til ejer og leder

Ledere

Leder i ansættelse – forkert job eller udfordringer til at løse?

Leder i ansættelse – da energien blev væk

Teams

Team – om at sætte det bedste team og om at være på forkant

Medarbejdere

Medarbejderen – det kan betale sig at holde på de gode medarbejdere

 

Back To Top