skip to Main Content

Proforzas værdier

Proforza skaber løsninger ud fra lederens, ejerens og virksomhedens værdier og potentialer. Som erhvervscoach har jeg klare holdninger til det at være i tæt dialog og komme tæt ind under udfordringer og måske problemer. Mine værdier udspringer af ét enkelt ord: tillid.

Proforzas værdier er baseret på:

 • et tillidsfuldt samarbejde gennem oplevet troværdighed
 • den enkeltes værdier, styrker og potentialer kræver en individuel løsning
 • skabe overblik, ro og perspektiv for at kunne skabe merværdi og løsninger
 • medvirke til at finde eller genfinde ejerens, lederens og virksomheden autenticitet
  styrke integriteten
 • et nej tak til opgaver, der kan bringe mine kunder og mig selv i en interessekonflikt

Proforzas holdninger:

 • det er vigtigt at skille coaching og rådgivning ad. Kun på den måde er coachens rolle entydig og veldefineret og uden mulighed for misfortolkning midt I et forløb
 • coaching er ikke terapi – coaching er en anerkendt metode til at fremhæve værdier, styrker og potentialer og gennem nye perspektiver finde frem til nye muligheder
 • coaching er ikke et komma i din udvikling men det forløb, som du efterfølgende ser som en milepæl
 • udvikling er ikke blot et ord men en række handlinger og adfærd, som sammen skaber en helhed
 • mine kunder skal ikke betale for store og forkromede rådgivninger, der ikke kan omsættes til virkelighed
 • en god erhvervscoach og sparringspartner har en tilgang til mennesker og opgaver, som får disse til at opleve, at der bliver skabt værdi
 • coaching kræver høj etisk standard (defineret af ICF) og et veldefineret moralsk kompas – ikke bare i ord men i handling
 • din og min fælles indsats skal kunne aflæses i din og virksomhedens bundlinie

 

Back To Top