skip to Main Content

Styrkebaseret ledelse

I den nyudkomne håndbog I gang med styrkebaseret ledelse af Mads Bab, fokuseres der på det, der gør medarbejdere stærke og engagerede. I styrkebaseret ledelse må man gerne tale om både svagheder, lav performance og give kritik. “God ledelse”, skriver Mads Bab, “er ikke ensbetydende med 100 % styrkebaseret ledelse, men en kombination af principper og metoder, der gør, at du som leder får mere engagerede og mere robuste medarbejdere”. Her får du et overblik over de ti dokumenterede områder, hvor styrkebaseret ledelse frigiver økonomisk og menneskeligt potentiale:

1. Performance, kundetilfredshed og profitabilitet Ledere, der sikre dialog om styrker i dagligdagen, oplever forstærket performance i teams og individer samt mere tilfredse kunder og større profitabilitet.

2. Talentfastholdelse En kultur, der tager medarbejdernes styrker seriøst, fastholder talenter og oplever generelt mindre medarbejderomsætning.

3. Engagement Mennesker, hvis arbejde medvirker til at skabe styrke, oplever seks gange mere engagement i det, de laver.

4. Ideer og innovation 59% af de mennesker, hvis arbejde fokuserer på styrkeudvikling, får deres bedste ideer på jobbet. Kun 3% af de mennesker, som har et arbejde, der ikke fokuserer på deres styrke, får deres bedste ideer på jobbet.

5. Målopfyldelse Mennesker, der fokuserer på styrke, når deres mål hurtigere og bedre end mennesker, der ignorerer eller nedprioriterer deres styrke for at fokusere på at minimere svagheder. derudover oplever mennesker med fokus på styrke større glæde ved at opnå deres mål.

6. Mening Mening vurderes af alle mennesker som den mest afgørende forudsætning for arbejdslyst. Styrkebaseret ledelse med et konsekvent og situationsbestemt fokus, fremmer trivsel, oplevelse af mening og passion i jobbet.

7. Selvtillid, selvværd og handlekraft Mennesker, der er bevidste om deres styrker og aktivt bruger dem i hverdagen, er mere selvsikre end dem, der primært fokuserer på at minimere det, der svækker dem. At udvikle sine styrker har afgørende betydning for oplevelsen af selvtillid, selvværd og handlekraft.

8. Læring Læring har de bedste vilkår, når der bliver taget udgangspunkt i det, der styrker den enkelte, og vedkommende møder nye udfordringer med styrke.

9. Forandringer Mennesker, der er stærke som resultat af styrkefokus, er hurtigere til at tilpasse sig og håndtere forandringer gennem mere kreativ og proaktiv adfærd.

10. Stress og robusthed Et øget styrkefokus medvirker til at nedbringe og fastholde et lavt niveau af stress. Det fremmer også robusthed og evne til at håndtere udfordringer.

Vil du vide mere om styrkebaseret ledelse, kan du læse mere på www.styrkebaseretledelse.dk eller kontakte mig her.

Back To Top