skip to Main Content

Proforzas dna

Som sparringspartner og erhvervscoach giver jeg dig værktøjer til at udnytte dine og din virksomheds værdier og potentialer på en struktureret måde. Ejere, ledere, medarbejdere og private kan få bragt perspektivet på plads og skabe fokus på målet. For Proforza er coaching ikke terapi eller sort tale. Coaching er et sæt af værktøjer, som gør, at du efterfølgende er i stand til at fokusere bedre, udvikle mere, reagere og perspektivere. Kort sagt er min tilgang til coaching at medvirke til at skabe merværdi for virksomheder og mennesker.

Kender du dine styrker og svagheder?

Styrke

Blandt ejere og ledere er der ofte tendens til at fokusere på vores egne og omgivelsernes svagheder. Vi taler om et kompetence “gap”, der skal lukkes, og udnævner svaghederne til vores primære udviklingsområder. Men faktisk har vi de største udviklingspotentialer på de områder, hvor vi i forvejen er stærke. Derfor er det disse områder, vi skal dyrke og investere vores energi i. Samtidig skal vi som mennesker, ejere og ledere kende vores svagheder og lære at håndtere dem.

Har du og dine medarbejdere mulighed for at arbejde med det, I er bedst til?

Det er dokumenteret, at succesfulde ledere gør det, de er bedst til og får deres medarbejdere til at gøre det samme inden for gode rammer. På den måde sikrer de både høje præstationer, målbare resultater og høj trivsel. Desværre viser omfattende undersøgelser foretaget af bl.a. Gallup, at en stor gruppe i virksomheden ikke har mulighed for at arbejde med det, de er bedst til. Mennesker, der sjældent bruger deres styrker i jobbet, risikerer at miste motivation og engagement – og det fører ofte til en lavere effektivitet, produktivitet, færre kreative øjeblikke, mindre arbejdsglæde og måske stress eller andre arbejdsrelaterede sygdomme.

Får du det bedste frem i dig selv og andre?

Proforzas tilgang til erhvervscoaching og sparring er den værdi- og styrkebaserede ledelsestilgang. Den bygger du på det, der virker, og bringer dine egne og dine medarbejderes værdier, styrker og potentialer optimalt i spil. Denne metode fremmer både den forretningsmæssige og menneskelige vækst i organisationen.

Erhvervscoaching eller rådgivning?

Mange virksomhedsrådgivere og -konsulenter arbejder med at optimere drift, effektivitet og produktivitet ud fra discipliner som eks. Lean, økonomi og finansiering, Human Ressource og kommunikation. Oftest er tilgangen til disse løsninger, at alle har samme potentiale og dermed skal kunne det samme, og der tages slet ikke højde for den individuelle tilgang, som virkeligheden og dagligdagen stiller krav til.

Proforza er ikke en rådgiver eller konsulent i denne traditionelle betydning, men den erhvervscoach og sparringspartner i virksomheden eller organisationen, som kommer det spadestik dybere, der gør, at vi sammen får skabt muligheder for at realisere mål. Men i planlægningen er Proforza den rådgiver, som kan fortælle dig, hvordan vi bedst skaber et værdiskabende forløb.

Back To Top