skip to Main Content

Medarbejderen

– det kan betale sig at holde på de gode medarbejdere

 

Udfordring   En nedadgående spiral. Knas i arbejdslivet giver knas i privatlivet og selvværd’et bliver hårdt prøvet. Men en omsorgsfuld chef anviser sin medarbejder til mig som coach.

Proces   Værtøjet Livshjulet er med til at skabe overblik og orden. Gennem øvelser og samtaler finder casepersonen sit “rette” jeg, og på den måde får hun balancen tilbage.

Effekt   “Klumpen i maven” fylder mindre og mindre , og i takt med at roen genopstår, kommer resultaterne også – både derhjemme og på jobbet. Dertil kommer en lyst til at lægge livsstilen om.

 

Læs hele casen herunder og få indblik i løsningerne.

 

Udfordring

Signe føler, at hun ikke fungerer i sit arbejde. Hun aftaler med sin chef, at hun må bruge en coach, så hun kan genfinde trivslen og følelsen af at yde noget værdifuldt. Signe fortæller, at hun har svært ved at fastholde overblikket, ikke får gjort sine opgaver færdige og er begyndt at “gemme sig”, som hun siger.

Hun fortæller også, at det ikke kun er på arbejdspladsen, hun har problemer. Det knaser også i privatlivet, hvor problemerne fra arbejdslivet udgør en større og større del af hendes tanker og følelser. Desuden har hun tidligere tangeret stress , så hun kender symptomerne og ønsker nu at handle, inden det går så galt, at hun må melde sig syg. Essensen er, at hun ønsker at få hjælp til at få den nedadgående spiral til at blive til en opadgående spiral – med ny trivsel i arbejdslivet og privatlivet. Men måske allervigtigst at trives helt personligt.

 

Proces

Da Signe oplever, at der er flere områder i sit liv, hvor hun ikke fungerer optimalt, er det oplagt at starte med at præsentere hende for Livshjulet, som er et værktøj til at få overblik, og at få afklaret, hvor det er vigtigst for hende at begynde med at have fokus. Et fokus i den proces, som hun vil i gang med for at bringe ro og glæde ind i sit liv igen.

Ved gennemgangen af Livshjulet bliver Signe opmærksom på, hvor det vil være mest betydningsfuldt for hende at starte. Vi taler om, hvilke brugbare erfaringer, hun har i forvejen, og vi taler om, hvilke nye uprøvede tiltag, som kan bidrage til processen. Mellem hver session får Signe mindre øvelser eller opgaver, svarende til det hun er motiveret til at kunne gennemføre i sin tilstand og pressede situation.

 

Effekt

Allerede i slutningen af den første samtale, fortæller Signe, at klumpen i maven er væk, og at der i stedet er kommet ro på. Hun tror på, at hun er på rette vej, selvom hun godt er klar over, at det vil tage tid at nå helt i mål. Hun erkender også, at klumpen i maven nok ikke er væk for altid – men dog vil den få mindre. og mindre plads i hendes liv.

Et af de værktøjer, som Signe er mest glad for, er metoden til at strukturere sit arbejde. Den hjælper hende med at bevare overblikket og få færdiggjort sine opgaver. Hun overfører metoden til privatlivet, hvor hun ofte har mange jern i ilden, og hvor dette styringsredskab derfor også er brugbart.

Signe genopbygger langsomt men sikkert sine evner til at præstere godt på arbejdet (efter både egen og chefens forventning). Hun får dyrket motion, får tabt sig og kommer i gang med sin fritidsbeskæftigelse.

 

Back To Top