skip to Main Content

Er du stresset?

Få trivslen tilbage i dit liv. Der er en vej ud af stress.

Desværre er stress ret udbredt, men alligevel opleves det forskelligt fra person til person med eneste fællestræk, at vi mistrives på grund af for høj belastning.

Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever at han eller hun har. 

Psykiatrifonden

Du skal have det godt!

Stress er en tilstand, og tilstande kan ændres. Det kræver dog, at du ændrer den måde, du lever dit liv på, så du kan trives og glædes med et liv i balance. Lytter du ikke til dig selv, kan stress i værste fald ende med at resultere i angst og depression.

Historien om frøen

Historien om frøen stammer fra et forskningsforsøg, og den illustrerer meget godt, hvordan stress kan påvirke os – akkurat ligesom frøen. Først blev en frø placeret i en gryde med kogende vand. Frøen sprang straks op af gryden.

Efterfølgende blev en frø placeret i en gryde med lunkent vand. Der blev skruet op for varmen, så vandet blev varmere og varmere. Til sidst kogte vandet – og det gjorde frøen også!

Du skal være opmærksom og reagere, når du oplever stress i dit liv.

 

Kom ud i lyset med stress coaching

Stress-screening

For at komme ud på den anden side er det vigtigt at vide, hvor du står. Derfor starter et Antistressforløb med en Stress-screening. Det er en samtale, der indeholder en grundig stresstest og samtidig kommer omkring niveauet, forløbet i tid og din generelle trivsel. Vi ser på årsagssammenhæng ved din oplevelse af stress, ligesom du får råd, vejledning og værktøjer til reduktion af stress og fremme af trivsel. Sluttelig indeholder stress-screeningen også en vurdering af hvor længe et antistress-forløb optimalt set skal vare i dit tilfælde.

Antistress-forløb

Antistress forløbet er bygget op som samtaler af 1- 1½ times varighed. Sammen udforsker vi netop din historie og dine ønsker for fremtiden. Du får vejledning i stresshåndtering, fakta om stress, værktøjer og hjemmeopgaver i en mængde og et tempo, der matcher dit behov og overskud. Varigheden af et antistress-forløb afhænger af hvor høj din stressbelastning er, hvilket er vurderet ved screeningen.

Eksempler på fysiske, følelses- og adfærdsmæssige samt kognitive symptomer

  • Hovedpine
  • Uro i kroppen
  • Overfladisk åndedræt
  • Mavesmerter
  • Nedsat sexlyst
  • Føle sig presset
  • Aggressiv
  • Distræt
  • Træthedsfølelse
  • Øget forbrug af alkohol/mad/rygning/medicin
  • Ustabil
  • Øget sygefravær
  • Koncentrationsbesvær
  • Ændret søvnmønster

Test din stress

Symptomer der ligner stress kan også komme af andre årsager, så det er vigtigt, at du konsulterer din læge, hvis du har en formodning om en anden årsag.

Stress kan godt være en diffus oplevelse og kommer ofte snigende som i tilfældet med frøen.

Test dig selv her med en test udviklet af Bo Netterstrøm, Overlæge dr. med. og Seniorforsker. Den giver dig en idé om, hvorvidt du er stresset.

Eller tag stresstesten, der ud over straks at give dig et svar. Hvis du tager denne test, bidrager du desuden til at gøre os klogere på stress. På baggrund af besvarelserne dannes der nogle nøgletal, som du kan se på Strestesten.org

 

Tag stresstest »

 

Skab en levende virksomhed uden stress

En stresset virksomhedsleder påvirker hele organisationen ligesom en stresset medarbejder ikke udnytter sit potentiale til fulde.

Læs mere her om forløb omkring stress i virksomheder Stressvejledning i virksomheder.

Jeg tager altid gerne en uforpligtende snak om, hvorvidt, jeg kan hjælpe dig/jer.

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål.

Stressvejledning private

En afklarende samtale kan være guld værd, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er stresset. På samme måde kan en stressscreening give en indikation på, hvor høj din belastning er, så vi kan vurdere, hvilken indsats, der kan give mest mening for dig.

Kontakt mig, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe det an.

Jeg tager altid gerne en uforpligtende samtale, så vi kan afklare dine behov.

Back To Top