skip to Main Content

Leder og ejer i butikskæde

– fra medarbejder til ejer og leder

 

Udfordring

En ny rolle som leder. En medarbejder som ikke fungerer. Skal den nye leder afskedige og dermed vise sin magt men ikke kompetencer? Eller skal han starte med at finde en løsning for alle parter?

Proces

Coachingforløb, tests og ledelsesværktøjer skal få lederen til at træffe sit endelige valg samtidig med, at han opnår en bevidsthed om sine egne ledelsesmæssige kompetencer.

Effekt

Lederen opnår den ønskede indsigt og forståelse af egen rolle samtidig med at han får udviklet et samarbejde med den “problematiske” medarbejder. Han sætter ledelse på agendaen for alle medarbejdere i et ønske om højere gensidig forståelse.

 

Læs hele casen herunder og få indblik i løsningerne.

 

Udfordring

På under et år går Christian fra at være medarbejder til leder af en afdeling i en større butikskæde, og for første gang i sit liv bliver han leder med medarbejderansvar. Christian er meget ambitiøs med sin forretning, og visionen er klar: kunder, vækst og en sort bundlinie. Han er meget bevidst om, at han ville være en positiv og anerkendende leder, der gerne vil støtte sine medarbejderes styrker og give dem stor grad af indflydelse. Men… der er én medarbejder, hvor det ikke fungerer. Han har overvejet om medarbejderen skal afskediges. Men Christian har også overvejelser om, at jeg som coach kan stå for et par dages workshop for medarbejderne – og ham selv – hvor de blandt andet skal arbejde med DISK Person Faktor Profil værktøjet. Målet er at gøre det til en øjenåbner for den ”problematiske” medarbejder, der heller ikke altid fungerer med sine kolleger. Altså en udfordring hvor opgaven er delt i to: at synliggøre Christian og hans ledelsesstil samt at få medarbejdergruppen til at fungere som én enhed men med hele mennesker i teamet.

 

Proces

Christian er usikker på, hvordan han vil tackle situationen med medarbejderen. Derfor tager han imod min anbefaling om selv at starte i et coachingforløb, for på den måde at blive endnu bedre klædt på til sin nye lederrolle og blive mere sikker på, hvilket udviklingsforløb de alle skal gennemgå senere. Christian har tidligere lavet en DISK Person Faktor Profil, men som medarbejder. Han vælger at lave den igen, men med fokus som leder og med de styrker og udfordringer, som hans profil rummer. Han supplerer desuden med VIA-testen. Her findes 24 universelle karakterstyrker, og VIA-testen viser karakterstyrkerne i prioriteret rækkefølge. Under vores samtaler bruges profilen og testen til at perspektivere, hvilke af Christians styrker han bør bringe endnu mere i spil, og hvordan han med succes kan håndtere sine svagheder. Christian er desuden introduceret til ledelsesværktøjet “Styrkebaseret Ledelse” som en mulig tilgang til sin ledelse.

 

Effekt

I forløbet afprøver Christian sin nyerhvervede viden om sig selv. Det er små ændringer i hans adfærd og italesættelser, og han bliver mere sikker i sin lederrolle. Han er nu særligt opmærksom på sin ageren over for den medarbejder, som han har problemer med. Christian kan ikke sætte alle ord på, men leder- / medarbejderforholdet bliver langt bedre, og at han kan frigøre tid til at fokusere på forretningsudvikling og mindre på at løse problemer. Christian har valgt, at jeg også skal gennemføre et andet forløb for medarbejderne, der tager udgangspunkt i “Styrkebaseret Ledelse” og med fjorten dages logbog over styrker og svagheder kombinerer VIA-testen. Indholdet på workshoppen er bla. at underbygge Christians ønske om at fortsætte sin ledelsesstil ud fra den styrkebaserede tilgang.

Back To Top