skip to Main Content

Virksomhedsejeren – ejerlederen

– et klassisk dilemma

 

Udfordring   Virksomheden drives af ægtefæller og fra hjemmet. Arbejde, ledelse, ansvar og privatliv bliver mikset, og alt er uigennemskueligt. Trivslen er på prøve trods den sunde virksomhed.

Proces   Finde værdierne og rollerne frem hos begge ægtefæller og skabe fokus på styrker – ikke svagheder. Genskabe selvtillid og glæde ved både virksomheden og hinanden.

Effekt   Gennem gensidig indsigt i ægtefællernes værdier og synliggøre styrker og svagheder bliver energien genskabt, og der opstår klarhed om roller – både i virksomheden og i   privatlivet.

 

Læs hele casen herunder og få indblik i løsningerne.

 

Udfordring

Virksomheden er en mindre enkeltmandsejet produktionsvirksomhed – ejet af Karina.  I starten af 2010 blev hendes mand, Mikkel, ansat i virksomheden som medarbejdende ægtefælle – primært til at varetage administration. Virksomheden har de senere år udviklet sig fra kun at sælge i Danmark til at levere til over 275 forhandlere i 14 lande. Salget er udelukkende B2B. Karina fortæller, at det ikke er virksomhedens økonomi, der er et problem. Hun oplever, at det er udfordringer med arbejdsdisciplinen, når virksomheden drives fra hjemmet, og at arbejde og familieliv smelter sammen. Det handler om, at hun ikke trives i det, som ellers er hendes drømmejob.

En frustreret Karina bruger udtryk som: ’jeg har mistet pusten’ og ’må trække mig selv op ved hårene’.  Hun beskriver sine udfordringer som problemer – og stort set kun problemer, som udspringer af egne svagheder. Hun fortæller, at hun endnu engang har taget et onlinekursus, hvor hun har fået værktøjer til at rette op på sine svage sider. Jeg introducerer hende til min indgangsvinkel til hendes udfordringer: en styrke- og ressourcebaseret tilgang med fokus på de personlige styrker og ressourcer frem for problemfokusering.

Min opgave er at hjælpe Karina og Mikkel til at trives bedre i deres samarbejde – og Karina med at få arbejdsglæden tilbage.

 

Proces

Når man er i et arbejdsfællesskab med vores ægtefælde, hvilket er dagligdagen i rigtig mange ejerledede virksomheder, handler det om at være bevidst om ikke alene egne værdier men også ægtefællens. Ligesom virksomhedens værdier, formål og mål bør være afstemte mellem begge.

Det er på et introduktionsmøde tydeligt, at Karina og Mikkel ikke deler de samme værdier. Det kommer bl.a. til udtryk i deres forskellige beskrivelser af, hvordan virksomheden skal drives fremadrettet.  Hvad Karina før havde forestillet sig som en kæmpe fordel – at Mikkel med sine kompetencer kan lette den administrative del og supplere Karinas kompetencer – viser sig at være en hæmsko og frustration mere end en lettelse og et konstruktivt samarbejde.

I hovedtræk forløber processen i disse fire trin:

  1. Uddybende introduktionsmøde med både Karina og hendes medarbejdende ægtefælle Mikkel.
  2. Individuel coaching med identifikation af begges værdisæt (link).
  3. Fælles workshopdag med det formål at give Karina og Mikkel større kendskab til hinandens værdier og betydningen af dem, således at de bliver i stand til at formulere egne og virksomhedens formål og mål i fællesskab. Og…  at genvinde trivsel og arbejdsglæde.
  4. Opsamling og evaluering.

 

Effekt

Virkningen af interventionen beskrives nok bedst med følgende citater. Ved evalueringen siger Karina følgende:

”For mig har det virkelig gjort en forskel. Det har været et godt udgangspunkt. For det første fik jeg indsigt i min partners værdisæt – kærneværdierne. Nu kan jeg se, at jeg har betragtet ham med et forkert syn. Så det har åbnet op for, at det nu er nemmere for mig at høre, hvad han siger.”

”Selvom vi var klar over, at vi var forskellige, var vi ikke klar over, præcist hvor det var, vi var forskellige, og hvad den forskellighed indebærer. Jeg kan nu se, hvor meget energi vi har brugt på snak, snak, snak, uden at få et resultat ud af det. Hvor er det, vi er forskellige, hvordan udmønter det sig, og hvordan kan vi mødes et sted i vores forskellighed – og ved at forstå hinanden komme frem til et resultat og så handle på det.”

”Det at skulle prioritere de fem vigtigste værdier ud af min lange liste, ja og så blive klar over prioriteten: hvilke er de 5 vigtigste? Det er nogle andre, end dem jeg troede, og som jeg tidligere brugte energi på at få opfyldt i stedet for det, det der virkelig betyder noget. Så kan man eddermaneme løbe længe og løbe stærkt og blive forpustet, hvis det ikke er det rigtige mål man arbejder på, og så er det svært at blive glad.”

På det direkte spørgsmål, om Karina efter processen oplever mere trivsel og glæde i sit arbejde, svarer hun uden tøven – ja.  Mikkel bekræfter, at Karina virker mere glad, og at deres samtaler og diskussioner om virksomheden går meget lettere. I og med kommunikationen fungerer bedre, er der blevet en kortere tidshorisont fra idé til færdigt produkt.

Back To Top