skip to Main Content

Er du eller virksomheden der, hvor du ønsker?

Bliver potentialet udnyttet?

Du har uden tvivl prøvet at blive udfordret på dit faglige eller personlige ståsted i dit arbejdsliv. Uanset arbejdsopgave eller funktion har de fleste på arbejdspladsen eller i forbindelse med arbejdet oplevet konflikter, modstand eller tvivl.

Måske har du også prøvet at gå i stå – enten som virksomhedsejer, leder eller i et team.

Modstand og tvivl er ikke konstruktivt, fordi det betyder, at vi ikke yder vores bedste. Men heldigvis behøver det ikke at være sådan.

Tidens krav

Med udviklingen følger, at tempoet hele tiden skrues op. Samtidig bliver der stillet stadig større professionelle, faglige og menneskelige krav til os. Dem kan vi kun honorere, når vi har overskud, vilje, er ressourcestærke og bruger vores potentiale bedst muligt.

Samtidig kræver det, at du og virksomhedens medarbejdere eller teams trives. At der er fokus, strategi og trivsel, fordi resultater og mål bedst opnås, når mennesker er i balance. Så giver de alt, hvad de har.

Hjælp til trivsel

Det kommer ikke altid af sig selv. Derfor kan en ekstern, der sørger for fokus og opfølgning med blik for målet være guld værd. Som konsulent kender jeg mulige problemstillinger og udfordringer, og jeg lytter. Det kan være lettere at skabe overblik over problematikker som udefrakommende. Og i samarbejde med dig kan jeg som erhvervscoach, sparringspartner og udviklingskonsulent sørge for igangsættelse af gode processer.

Det handler om tillid

Oftest kommer de gode resultater, når der er tillid, lyst og energi. Det betyder, at man ønsker at yde sit bedste på arbejdspladsen. Medarbejdere og teams møder på den måde omverdenen som de bedste ambassadører for virksomheden sideløbende med, at alles værdier og potentialer udnyttes optimalt.

Mennesket som hele

Mange udfordringer, problemer og dilemmaer lapper ind over vores forskellige roller i hverdagen. Som ejer, leder eller privatperson. Men ofte ser vi udfordringerne med nøjagtig de samme briller på – uanset hvilken rolle og behov vi har. Jeg tager udgangspunkt i det enkelte menneske med blik for helheden.

For din situation er helt unik og mit fokus er at hjælpe dig fra dit ståsted.

Back To Top