skip to Main Content

Jeg fik kendskab til Proforza og Annette gennem mit netværk, og da jeg fik muligheden for et testforløb, sprang jeg til.

Annette hjalp mig med mine udfordringer ved, at jeg kom frem til nye måder at se og håndtere dem på, hvilket har været af afgørende betydning for mig som leder. Blandt andet fandt jeg frem til en ny og mere konstruktiv måde at handle på i forhold til personalet.

Skal jeg fremhæve noget særligt ved Annette, er det hendes kompetencer og meget høje kvalitetsniveau. Og ikke mindst hendes super gode humør.

Danny Månsson, Indehaver 2do EDB ApS, www.2doedb.dk

Du fortalte mig, den første dag, hvordan I havde planlagt forløbet - Dit dejlige rolige væsen, som smitter af på mig - Du ser på mig, når du taler - Din formulering af spørgsmål var lette og lige til - Du vendte tilbage til spørgmålet, når jeg hoppede uden om eller talte videre - Du får mig til at tænke mig godt om, før jeg taler - Deler ud af en stor viden.

Jeg var faktisk temmelig sikker i min sag Annette! Du ville aldrig nå målet, med at få mig ned på kun 5 værdier. Det fortæller da meget om din måde at arbejde på. Jeg kom ned på 5 - som du sagde.

At kende sine personlige værdier er vigtigt for at kunne navigere i livet og træffe meningsfulde valg både privat og professionelt. Jeg var derfor meget spændt på at gennemføre en udvidet værdikortlægningsproces hos Annette Munk Nielsen, Proforza, der både er coach og master i positiv psykolog.

Det var en spændende og øjenåbnende proces, der stak dybere end hvad jeg ellers har prøvet. Efter at mine Top 5 værdier var blevet kortlagt gik Annette videre med flere øvelser og gav mig muligheden for at arbejde videre med mine vigtigste værdier, så de bliver sat endnu mere i spil i hverdagen.

Annette var skarp til at spørge ind og pege på sammenhænge som jeg ikke selv havde set og det gav mig nye indsigter. Jeg følte mig lige fra starten i trygge hænder med Annette som guide igennem denne afklaringsproces.

Jeg kan varmt anbefale Annette som en super dygtig coach - og så er hun 100 % til stede for dig og skaber et trygt og behageligt rum.

www.mindfulmoment.dk

Hos Proforza omsættes indsigt i ledelse til enkle leveregler, der hurtigt kan trænes og bruges. Kombinationen af konsekvent tankegang og en positiv tilgang til opgaver bidrager samtidig til en handlings- og løsningsorienteret adfærd. Annette Munk Nielsen er en dygtig facilitator, der med troværdighed og indlevelse, skaber et rigtig godt udgangspunkt for forandringer og positiv udvikling for både organisationen og den enkelte medarbejder.

Vi vil meget gerne benytte os af Proforza's og Annette's kompetencer igen.

Proforza er en virksomhed, vi anbefaler for den store indsigt i menneskelig identitet både via test og afdækkende samtaler. Annette har vi brugt som konsulent for en ekstern leverandør med stort resultat. Specielt kan fremhæves den pragmatiske tilgang til det enkelte individ og den fine pli, som Annette udviser.

Min allerbedste anbefaling.

Annette formår at 'prikke' til én og stille spørgsmål der giver stof til eftertanke. Derudover er hun meget dygtig til at skabe et rigtig godt tillidsbånd fra starten, der gør det behageligt at blive coachet af hende.

Vi havde nogle rigtig gode timer sammen med Annette. Hun var velforberedt, nærværende og en dygtig formidler.

Jeg kan kun anbefale Annette Munk Nielsen, hvis man som leder og ejer af en virksomhed (stor som lille) står med nogle af de store og væsentlige overvejelser og udfordringer inden for udvikling af personlige, faglige og forretningsrelaterede potentialer.

Annette Munk Nielsen går til opgaverne på en meget systematiseret og professionel vis, men hun glemmer ikke et øjeblik at komme hele vejen rundt og fokusere på, at resultatet skal være "den ægte vare". Med sin tilgang til både det meget forretningsorienterede og personen bag demonstrerer hun en afgørende forskel fra stereotypen af en coach / udviklingskonsulent, hvilket sætter hendes arbejde i kategorien "værdiskabende".

Hendes arbejde har betydet en afgørende forskel i min virksomheds tilgang til kunder og løsning af opgaver og medvirket til at styrke mit fokus på de kvaliteter og kompetencer, jeg skal levere.

Endelig vil jeg fremhæve Annette som et meget empatisk og rummeligt menneske med hvem, man har let ved at være fortrolig og i dybde over for.

Med andre ord: skal du og din virksomhed udvikle sig, så er Annette Munk Nielsen en af de allerbedste på sit felt.

Seminaret var på forhånd godt planlagt af Robert McCluskey og Anette Munk Nielsen. Og på selve dagen formåede I at styre 17 roklubmedlemmer - der ikke tidligere har været samlet i så stort et forum for at tale klubfremtid - gemmen en spændende og konstruktiv dag, hvor en handlingsplan for klubbens fremtid var det endelige mål.

Gennem fokusering på gode oplevelser, "hvad vi vil have mere af", visioner og realitetsfastholdelse, kom vi godt i mål, og har nu en plan vi kan arbejde ud fra.

Det var meget inspirerende, vi fik talt sammen på en anden måde end til daglig, samtidig med at I sikrede vi nåede hele vejen rundt og i mål.

I skal have stor tak!

Samtalen blev styret og struktureret flot af Annette, så jeg lige så stille kom frem til en løsning på min udfordring og mit dilemma selv. Med mig hjem har jeg en plan for, hvordan jeg fremover kan takle mine udfordringer, og jeg fik løst mit dilemma.

Jeg kan varmt anbefale alle, der tumler med eksistentielle problemer - mistrivsel på arbejdspladsen - skilsmisser - teenagebørn m.m. at konsultere Proforza.

Back To Top